สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์จะเป็นในรูปแบบตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ผลิตภัณฑ์นึ่งชนิด Striped Breast ผลิตภัณฑ์นึ่งชนิด Sliced Breast

ผลิตภัณฑ์นึ่งชนิด Diced Breast     ผลิตภัณฑ์นึ่งชนิด Steam Whole piece ผลิตภัณฑ์นึ่งชนิด Steam Whole piece                     

ผลิตภัณฑ์ย่างชนิด  Aburiyaki Wing Stick Roastedผลิตภัณฑ์ย่างชนิด BIL Roasted

ผลิตภัณฑ์ย่างชนิด BL Steak

 

ผลิตภัณฑ์ทอดชนิด Inner Filler Bread Styleผลิตภัณฑ์ทอดชนิด Inner Filler Batter Style

ผลิตภัณฑ์ทอดชนิด Inner Fillet Crumbผลิตภัณฑ์ทอดชนิด wing

    ผลิตภัณฑ์ทอดชนิด Mini Bite Bread Style    

X