ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา

QA เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20-40 ปี
 • อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่รับผิดชอบ : กำหนดวิธีการควบคุม ควบคุม สรุปผล จัดหาและ พัฒนาการประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

QC เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20-40 ปี
 • อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถูกต้อง 100% ตาม Spec จัดทำ ควบคุม สรุปผล จัดหาและพัฒนาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้ามีความพึงพอใจ

หัวหน้าแผนกรับเนื้อ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20-40 ปี
 • อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
 • วุฒิการศึกษา : ปวส/ปริญญาตรี
- หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจรับวัตถุดิบหลัก (เนื้อไก่) ตามแผนส่งวัตถุดิบหลักให้สอดคล้องกับแผนผลิต : บริหารจัดการวัตถุดิบหลักในรูปแบบแช่แข็งให้ทันกับแผนผลิต : Marinade สินค้าให้ถูกต้อง 100% ตาม Spec

หัวหน้าฝ่ายผลิต Low Risk

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 20-40 ปี
 • อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
 • วุฒิการศึกษา : ปวส/ปริญญาตรี
- หน้าที่รับผิดชอบ : ควบคุม กำกับดูแลการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ผลิตได้ตามเป้าหมายการขายทั้งด้านปริมาณและตามกำหนดเวลา รวมทั้งควบคุมต้นทุนของสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งในตลาดได้ ปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อให้งานในความรับผิดชอบ เป็นไปตามระบบและมีประสิทธิผล ในระบบมาตรฐานคุณภาพและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าและระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานฝ่ายผลิต

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 18-40 ปี
 • อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
 • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- หน้าที่รับผิดชอบ : รับคำสั่งและปฏิบัติงานการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัท และส่งมอบทันต่อความต้องการของลูกค้า
X